Začátek koference

Hlavní cíle

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.

Tématické okruhy

Na konferenci je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům:

 • Šlechtění rostlin
 • Rostlinolékařství
 • Technologie pěstování plodin a ekologie
 • Kvalita a zpracování produktů

Vědecký výbor

 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda
 • Ing. Barbora Badalíková
 • doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
 • Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
 • Ing. Pavel Kolařík
 • Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
 • Ing. Petr Míša, Ph.D.
 • Ing. Jan Pelikán, CSc.
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Vymyslický

Adresa organizačního výboru:

Ing. Barbora Badalíková
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
e-mail: badalikova@vupt.cz
tel.: +420 547 138 821, fax: +420 547 138 800

Organizační výbor

Ing. Barbora Badalíková
Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D.
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický

2017
22. – 23. listopadu

Brno
Hotel Avanti

127
odborníků

25
vystupujících

Organizační informace

Prezentace v jazyce českém nebo slovenském formou přednášky, posteru* nebo nabídky produktů u pronajmutých stolů. Doporučená velikost posterů je 70šx80v (jednoduchý, nelaminovaný).

Vložné: 3.900,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, občerstvení – obědy, kávové přestávky, společenský večer)
Pronájem pultů pro firemní prezentaci: 5.000,- Kč včetně DPH

Recenzované příspěvky budou vydány ke dni konání konference formou článků na CD jako vědecká příloha časopisu Úroda.
Šablona příspěvku ke stažení.

Důležité termíny

Vyplnění závazné příhlášky. 8. září 2017
2. cirkulář s informacemi pro autory příspěvků 15. září 2017
Konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku! 13. října 2017
Poslední termín rezervace ubytování. 27. října 2017

Registrace na konferenci

Registraci provedete kliknutím na přihlásit a vyplněním zobrazeného formuláře. Pokyny k platbě včetně variabilního symbolu Vám budou zaslány po přihlášení.
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.

Přihlásit

Předběžný program

Místo konference

Hotel Avanti****
Střední 61
602 00 Brno
Telefon: +420 541 510 111, Fax +420 541 219 863
Email: hotel@hotelavanti.cz


Ubytování

Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 27. října 2017 přes webové stránky hotelu.
Ceny pokojů po slevě - včetně snídaně (všechny jsou vybaveny sociálním zařízením):

 • 1/1 lůžkový pokoj 1 512,-Kč,
 • 1/2 lůžkový pokoj 1 680,- Kč.
Nahlaste, prosím, že jste účastníci konference Troubsko, protože jen tak uplatníte slevu na ubytování!!! (Ubytování si hradí každý účastník při příjezdu) Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma.