Bohemistika 2021: X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Sympozium se uskuteční 10.–14. srpna 2021. Událost, která se koná v rámci Letní školy slovanských studií, společně pořádají Ústav bohemistických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK. Setkání je určeno odborné veřejnosti zajímající se oproblematiku češtiny, české literatury a české kultury v mezinárodním kontextu v širokém smyslu slova, s důrazem na tři hlavní tematické okruhy: (a) […]

SEMT 21 – International Symposium on Elementary Mathematics Teaching

Téma 16. ročníku mezinárodní konference je Broadening experiences in elementary school mathematics. Program je zaměřen na výuku matematiky dětí ve věku 5-12 let a na přípravu učitelů pro tento stupeň školy. Jednacím jazykem konference je angličtina.

Konference TaPAPF

Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3

Konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ je pořádána od roku 1996. Konference se zaměřuje na témata z oblasti veřejných financí, veřejného sektoru a veřejných (hospodářských) politik. Součástí konference je i část věnovaná vystoupením studentů bakalářského a magisterského studia a hodnocení jejich úrovně.

Zvířata ve městě

Akademie věd ČR Národní 3, Praha 1

Při pohledu na veduty hradbami obehnaných středověkých nebo novověkých měst, ale obdobně i na opevněná města 19. století nebo na útesy a pohoří připomínající siluety moderních měst, vystavěných z cihel, betonu, oceli a skla, se přímo vnucuje představa o lokalitách, které se oddělily od přírody. Rostlinná složka přírody nalezla přinejmenším postupně dílčí milost stavitelů a obyvatel měst […]

Mezinárodní vědecká konference Region v rozvoji společnosti

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno

Hlavní témata konference Podpora ekosystémových služeb jako dopad změny klimatu Platby za ekosystémové služby Implementace ekosystémových služeb v rámci územního plánování Ekosystémové služby jako nástroj snižování chudoby v rozvojových zemích Ekosystémové služby a správa chráněných území Význam zeleno-modré infrastruktury v městském prostoru Využití ekosystémových služeb v procesu EIA / SEA Vyjádření regeneračního / regeneračního / […]

Poslední rok druhé světové války

Muzeum města Ústí nad Labem Ulice Masarykova 1000, Ústí nad Labem

Poslední rok druhé světové války na území Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava 1944-1945 Poslední rok druhé světové války probíhal na území Říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava 1944-1945 v hektickém tempu. Kvůli přemístění stovek zbrojních závodů a vysoké poptávce po pracovní síle vzrostl počet válečných zajatců v zajateckých táborech, především v sudetské župě vznikla […]

Soumrak „klasických“ edic?

ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9 Prosecká 809/76, Praha 9

Institucionálně různě zaštítěná editorská kolokvia, která se uskutečnila v posledních desetiletích, byla přednostně věnována způsobům přepisu středověkých a (či) novověkých textů. Škála otázek, které před editory staví zpřístupňování písemných pramenů, se ovšem ani zdaleka neomezuje na samotnou problematiku transkripčních zásad. Vedle primárně filologické roviny práce s vydávanými dokumenty jsou editoři konfrontováni s celou řadou dalších […]

Setkání s Hejného metodou

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK pořádá celostátní konference pro učitele matematiky 2. stupně, učitele 1. stupně a MŠ, kteří chtějí sdílet své zkušenosti s vyučováním matematiky v duchu Hejného metody. Program konference obsahuje úvodní přednášku profesora M. Hejného, prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou a výsledků práce, diskuse […]

Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021

Horský hotel Sepetná Ostravice 0956, 739 14 Ostravice Ostravice 0956, Ostravice

SOUČASNÉ VÝZVY V ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROCESŮ „Vliv pandemie koronaviru na BOZP“ Odborné sekce 1. Regulace a kontrolní činnost 2. Pracovní úrazy a nemoci z povolání 3. Nová a rostoucí rizika 4. Efektivní řízeni bezpečnosti v podniku 5. Digitalizace vzdělávání