Ingrovy dny 2021

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno

XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin proběhla online od 2. do 4. března 2021 Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané tradičně první březnovou středu na půdě MENDELU je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a […]

Food Symposium 2021

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno

Na letošním Food Symposiu vás čekají  přednášky, workshopy, akademické i studentské prezentace a bude shrnuta dosavadní a nastíněna další možná spolupráce mezi LSU a MENDELU. Fakulty MENDELU se zapojí v jednotlivých dnech do programu. Potravináři mají vyhrazenu středu, čtvrtek a pátek.

Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu

Témata 9. ročníku konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu jsou rozděleny do tří hlavních sekcí: Hotelnictví, gastronomie a kulinářský cestovní ruch Lázeňství a jeho trendy Turismus a nové trendy

Klasické rozhovory 2021

Filozofická fakulta UJEP Pasteurova 13, Ústí nad Labem

Přijměte prosím srdečné pozvání na VI. ročník konference Klasické rozhovory, která je věnována nejrůznějším tématům souvisejícím s historií středomořských civilizací. Z hlediska geografického je konference zaměřena na Středomoří a přilehlé oblasti se vztahem k antické kultuře. Z chronologického hlediska je pak konferenční rámec vymezen obdobím neolitu až pozdní antikou. Konferenčními jazyky jsou čeština a slovenština. […]