Economic Competitiveness and Sustainability 2021

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika

We are pleased to invite you to the conference with its new name Economic Competitiveness and Sustainability renamed from the Enterprise and Competitive Environement. The conference is held on March 25 – 26, 2021. It crosses traditional discipline boundaries and involves a wide variety of interactions ranging from traditional academic disciplines or schools of thought to the reality […]

Mezinárodní vědecká konference Ekonomika a řízení podniku v 21. století

Vysoka škola báňská – Technická univerzita Ostrava Sokolská třída 33, Ostrava 1

Katedra managementu vás zve na 5. ročník mezinárodní vědecké konference Katedra Managementu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pořádá pod záštitou rektora univerzity prof. RNDr. Václava Snášela, CSc.a děkana fakulty doc. Ing. Vojtěcha Spáčila, CSc. ve dnech 14. - 15. 4. 2021 mezinárodní vědeckou konferenci „Ekonomika a řízení podniku v 21. století“. Cílem konference bude odborná diskuse […]

The 22nd Annual Conference on Finance and Accounting

Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, Česká republika

The Faculty of Finance and Accounting of Prague University of Economics and Business is delighted to host The 22nd Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2021). The Conference takes place on 3-4 June 2021.

10th International Conference on Management – Zero Waste Management and Circular Economy

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika

This year we would like to open the question of sustainable development and zero waste concept as a part of circular economy. Conference topics will include: Social responsibility and sustainability Business strategies and management  New trends in marketing and supply chain management Financial management Regional development management Tourism management In order to participate in conference, you are welcome […]

Konference TaPAPF

Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3, Česká republika

Konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ je pořádána od roku 1996. Konference se zaměřuje na témata z oblasti veřejných financí, veřejného sektoru a veřejných (hospodářských) politik. Součástí konference je i část věnovaná vystoupením studentů bakalářského a magisterského studia a hodnocení jejich úrovně.