SEMT 21 – International Symposium on Elementary Mathematics Teaching

Téma 16. ročníku mezinárodní konference je Broadening experiences in elementary school mathematics. Program je zaměřen na výuku matematiky dětí ve věku 5-12 let a na přípravu učitelů pro tento stupeň školy. Jednacím jazykem konference je angličtina.

Setkání s Hejného metodou

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK pořádá celostátní konference pro učitele matematiky 2. stupně, učitele 1. stupně a MŠ, kteří chtějí sdílet své zkušenosti s vyučováním matematiky v duchu Hejného metody. Program konference obsahuje úvodní přednášku profesora M. Hejného, prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou a výsledků práce, diskuse […]