MUNI PHARM 2021

Odborně je konference zaměřena na výzkum v oblasti farmacie, konkrétně farmaceutické chemie a analýzy, farmakognozie, toxikologie, experimentální a klinické farmakologie, molekulární biologie, farmaceutické technologie, sociální a klinické farmacie. 

Hry 2021 – výzkum a aplikace

Tématické okruhy konference Hry a herní přístupy: ve školní tělesné výchově ve sportovním tréninku ve sportovních aktivitách handicapovaných v rekreačně pohybových aktivitách Učastnit konference se můžete v těchto formách: rezentace a publikace v časopise Studia sportiva prezentace a publikace ve sborníku z konference účastník bez prezentace

Vzdělání pro budoucnost 2021

Novotného lávka Novotného lávka 200/5, Praha

Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, až v šesti paralelních sekcích, formou přednášek a workshopů, seznámí s mnoha inovativními metodami ve vzdělávání. Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy. Pilíře 1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet 2. Efektivní […]

Etika v 21. století

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Studentská 13, České Budějovice

Etika v manažerské praxi Etika ve zdravotnictví Etika v právních vědách Etika ve výrobě Etika v kontextu Průmyslu 4.0 Etika ve vzdělávání

Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu

Témata 9. ročníku konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu jsou rozděleny do tří hlavních sekcí: Hotelnictví, gastronomie a kulinářský cestovní ruch Lázeňství a jeho trendy Turismus a nové trendy

Nejistota ve výchově

Srdečně vás zveme na mezinárodní on-line konferenci Nejistota ve výchově. Mezinárodní konference tematizuje dnes tak aktuální zkušenost nejistoty, a to v interdisciplinárních perspektivách. Nad problémem se sejdou pedagogové, speciální pedagogové, psychologové, historici, politologové, sociologové, ekonomové, estetici a filosofové. Fenomén nejistoty tak bude zkoumán z různých jeho aspektů a z různých metodických rámců. Tak bude možno […]

Smart Cities Symposium Prague 2021

České vysoké učení technické v Praze Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

The Smart Cities Symposium Prague 2021 (the seventh annual conference) aims on exchange of ideas and best practices in the field of Smart cities. It covers whole range of topics, from the system point of view, through data mining and data processing, smart grids, up to multi-agent systems and other soft computing approaches. The Symposium […]

Nouze ve vzdělávání

Mezinárodní doktorandská konference (online) se zaměřuje na aktuální témata ve výchově a vzdělávání. V dopoledním bloku budou prezentovat hlavní přispěvatelé z českých a zahraničních univerzit napříč obory. Odpolední blok bude probíhat v několika sekcích podle zaměření příspěvků. Konference je otevřena všem doktorandům prezenční a kombinované formy, kteří ve své praxi, disertačních a projektových pracích řeší […]

KONFERENCE “VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP PROJEKTY”

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno

Konference bude zaměřena na legislativní změny a progresivní trendy v zadávání veřejných zakázek a při realizaci projektů Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

The 22nd Annual Conference on Finance and Accounting

Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3

The Faculty of Finance and Accounting of Prague University of Economics and Business is delighted to host The 22nd Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2021). The Conference takes place on 3-4 June 2021.

10th International Conference on Management – Zero Waste Management and Circular Economy

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno

This year we would like to open the question of sustainable development and zero waste concept as a part of circular economy. Conference topics will include: Social responsibility and sustainability Business strategies and management  New trends in marketing and supply chain management Financial management Regional development management Tourism management In order to participate in conference, you are welcome […]