Ingrovy dny 2021

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno

XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin proběhla online od 2. do 4. března 2021 Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané tradičně první březnovou středu na půdě MENDELU je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a […]

Food Symposium 2021

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno

Na letošním Food Symposiu vás čekají  přednášky, workshopy, akademické i studentské prezentace a bude shrnuta dosavadní a nastíněna další možná spolupráce mezi LSU a MENDELU. Fakulty MENDELU se zapojí v jednotlivých dnech do programu. Potravináři mají vyhrazenu středu, čtvrtek a pátek.

Economic Competitiveness and Sustainability 2021

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno

We are pleased to invite you to the conference with its new name Economic Competitiveness and Sustainability renamed from the Enterprise and Competitive Environement. The conference is held on March 25 – 26, 2021. It crosses traditional discipline boundaries and involves a wide variety of interactions ranging from traditional academic disciplines or schools of thought to the reality […]

Mezinárodní vědecká konference Ekonomika a řízení podniku v 21. století

Vysoka škola báňská – Technická univerzita Ostrava Sokolská třída 33, Ostrava 1

Katedra managementu vás zve na 5. ročník mezinárodní vědecké konference Katedra Managementu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pořádá pod záštitou rektora univerzity prof. RNDr. Václava Snášela, CSc.a děkana fakulty doc. Ing. Vojtěcha Spáčila, CSc. ve dnech 14. - 15. 4. 2021 mezinárodní vědeckou konferenci „Ekonomika a řízení podniku v 21. století“. Cílem konference bude odborná diskuse […]

Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy 2021

VI. ročník Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě na Slovensku, Faculty of Nursing Ankara University v Turecku a Fakultou zdravotnických věd Univerzity Bielsko-Biała v Polsku pořádá VI. Mezinárodní […]

XV. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Cílem konference je zprostředkovat setkání studentů, akademických pracovníků a odborné veřejnosti v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče z vysokých škol České republiky. Na konferenci studenti prezentují výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace probíhá před odbornou komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z praxe. Komise na závěr […]

Konference COFOLA

Právnická fakulta, Masarykova univerzita Veveří 158, Brno

The conference “COFOLA = Conference for Young Lawyers” is annually organized by the Faculty of Law of Masaryk University from 2007. The main aim of this conference is to give the floor to the doctoral students and young scientists at their early stage of career and enable them to present the results of their scientific […]

Konference psychologická diagnostika Brno 2021

Bienální konferenci zaměřenou na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách pořádají Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR.

MUNI PHARM 2021

Odborně je konference zaměřena na výzkum v oblasti farmacie, konkrétně farmaceutické chemie a analýzy, farmakognozie, toxikologie, experimentální a klinické farmakologie, molekulární biologie, farmaceutické technologie, sociální a klinické farmacie.