Bohemistika 2021: X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Sympozium se uskuteční 10.–14. srpna 2021. Událost, která se koná v rámci Letní školy slovanských studií, společně pořádají Ústav bohemistických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK. Setkání je určeno odborné veřejnosti zajímající se oproblematiku češtiny, české literatury a české kultury v mezinárodním kontextu v širokém smyslu slova, s důrazem na tři hlavní tematické okruhy: (a) […]