Konference TaPAPF

Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3

Konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ je pořádána od roku 1996. Konference se zaměřuje na témata z oblasti veřejných financí, veřejného sektoru a veřejných (hospodářských) politik. Součástí konference je i část věnovaná vystoupením studentů bakalářského a magisterského studia a hodnocení jejich úrovně.