Začátek koference

           

     

Hlavní mediální partneři konference

     


Hlavní cíle

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.

Tématické okruhy

Na konferenci je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům:

 • Šlechtění rostlin
 • Rostlinolékařství
 • Technologie pěstování plodin a ekologie
 • Kvalita a zpracování produktů

Vědecký výbor

 • RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda
 • Ing. Barbora Badalíková
 • doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
 • Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
 • Ing. Pavel Kolařík
 • Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
 • Ing. Petr Míša, Ph.D.
 • Ing. Jan Pelikán, CSc.
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Adresa organizačního výboru:

Ing. Barbora Badalíková
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
e-mail: badalikova@vupt.cz
tel.: +420 547 138 821, fax: +420 547 138 800

Organizační výbor

Ing. Barbora Badalíková
Mgr. Martin Vašinka
Ing. Pavel Kolařík
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Ivana Šindelková
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický

2020
19. – 20. listopadu

Brno
Hotel Avanti

Organizační informace

Prezentace v jazyce českém nebo slovenském formou přednášky, posteru* nebo nabídky produktů u pronajmutých stolů. Doporučená velikost posterů je 70šx80v (jednoduchý, nelaminovaný).

Vložné: 4.100,- Kč včetně DPH (zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, občerstvení – obědy, kávové přestávky, společenský večer)
Pronájem pultů pro firemní prezentaci: 5.000,- Kč včetně DPH (za jednu osobu, další osoba musí platit normální vložné)

Recenzované příspěvky budou vydány ke dni konání konference formou článků na CD jako vědecká příloha časopisu Úroda.
Šablona příspěvku ke stažení.

Platba

ZMĚNA ÚČTU PRO PLATBU!!!
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, č.ú.: 27-5828150247/0100
konstantní symbol 0308, variabilní symbol = přidělené číslo účastníka dle přihlášky!
IBAN: CZ320100000275828150247
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
Majitel účtu: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko
IČO: 26296080 DIČ: CZ26296080
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci
Nutno uhradit za každého účastníka zvlášť anebo při hromadné platbě ze stejné organizace dát do zprávy pro příjemce jména všech účastníků či variabilních symbolů!

Důležité termíny

Vyplnění závazné příhlášky. 21. srpna 2020
2. cirkulář s informacemi pro autory příspěvků 8. září 2020
Konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku! 8. října 2020
Poslední termín rezervace ubytování. 25. října 2020

Registrace na konferenci

Registraci provedete kliknutím na přihlásit a vyplněním zobrazeného formuláře. Pokyny k platbě včetně variabilního symbolu Vám budou zaslány po přihlášení.
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.

Přihlásit

Místo konference

Hotel Avanti****
Střední 61
602 00 Brno
Telefon: +420 541 510 111, Fax +420 541 219 863
Email: hotel@hotelavanti.cz


Ubytování

Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 25. října 2020 přes webové stránky hotelu. (Ubytování si hradí každý účastník při příjezdu) Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma.